story

W swoich realizacjach od zawsze staram się iść pod prąd obowiązujących trendów. Interesuje mnie przede wszystkim odmienne podejście do rozwiązywanego zagadnienia, czym próbuję pobudzić swoją kreatywność. Posiadając wykształcenie techniczne, skupiam się na stronie formalnej oraz technologicznej każdego realizowanego projektu.
Twórczo spełniam się przede wszystkim realizując krótkie formy filmowe według własnych pomysłów. Próbuje w nich przedstawić świat moimi oczami, próbując przy tym zaskoczyć. Z multimediami związane są również moje inne zainteresowania, jak konstrukcja wirtualnych modeli 3D czy cyfrowa rekonstrukcja wideo.